De vispassage van De Cocksdorp

passage.jpg

Toelichting

Enige tijd voor hoog water pompt de pomp van de lokstroom (lure flow) zoet water naar zee om stekelbaarsjes naar de opvangbak. Vervolgens gaat de vacuumpomp boven op de hevel (siphon) aan tot er bijna water wordt aangezogen. Daarna wordt water, met daarmee de vis over de dijk heen naar het polderwater gezogen.

Foto's

De vispassage ligt in de dijk naast het gemaal van De Cocksdorp

helo_5_6_24.jpg (24163 bytes)

George Wintermans bij de vispassage

helo_5_5_21.jpg (28558 bytes)

De togang tot de opvangbak helo_5_6_23.jpg (57305 bytes)
Geinteresseerd publiek helo_5_5_22.jpg (72582 bytes)
Kijken er al vis naar de passage gelokt is

helo_5_4_16.jpg (64462 bytes)

Inderdaad een stekelbaarsje

helo_5_4_17.jpg (26712 bytes)

Hier gaat het om, stekelbaarsjes

helo_5_5_20.jpg (39996 bytes)


Voor nadere informatie over de vispassage kunt U contact opnemen met:

George Wintermans

Wintermans Ecologenbureau (WEB), Oost 30, 1794 GP Oosterend, 0222-318829


Infromatie over

V_163_kleiner.jpg (14658 bytes)

"Het kwekelbaarsjesproject"

opkweken van watervlooien op effluent van de rioolwaterzuivering De Cocksdorp om stekelbaarsjes op te laten groeien, die weer kunnen dienen als voedsel voor lepelaars


Ruud Kampf

Rekel/water

r@rekel.nl


 

  homepage van Ruud en Kitty Kampf

mailto:webmaster@rekel.nl